2020 graduate Olivia Tam 2021 graduate Kay Zhao 2020 graduate LIN Wanxin 2020 graduate Cherish Lo 2020 graduate Lewina Lung 2019 Rainie Guo 2019 Ellen Jiang 2019 xiaoyi qu 2019 graduate Herisca To 2019 Flora Yan 2018 Diane Chen 2018 Peter Tai (1) 2018 graduate XU Ying 2015 derrick hu 2017 Doris Zhao 2016 hu jialing